آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

سال تاسیس : ۱۳۹۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

زمینه های تخصصی :

آنالیز دستگاهی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، طبقه دوم، آزمایشگاه جامع تحقیقات.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • بلاک گرمایشی

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تصویربرداری وسترن بلات

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه شستشو دهنده الایزا

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مخزن نیتروژن مایع

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار