مجموعه آزمایشگاه‌ها سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سال تاسیس : ۱۳۶۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

   • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز

زمینه های تخصصی :

آنالیز کمی و کیفی سنگها و مواد کریستالی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی تبریز- جاده ائل گلی- پایین تراز میدان شهید روحانی کد پستی 5167733551

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس اتمی 

  (AFS )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)