آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : جعفر ذوالعلی
 • رابط آزمایشگاه : لاله رضازاده
 • تلفن : ۰۳۴-۳۳۲۵۷۵۱۱
 • نمابر : ۰۳۴-۳۳۲۵۷۵۱۱
 • www.uk.ac.ir
 • emc@uk.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه های تخصصی :

علوم پایه-مهندسی-پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی¬پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جنب دانشکده دامپزشکی، آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه دیلاتومتر

  (DIL)
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جرمی چهار قطبی

  (QMS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)