آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی آنالیز دستگاهی و مطالعات دستگاهی حیطه سلامت

نشانی آزمایشگاه :

مازندران-ساری-میدان معلم- ساختمان معاونت تحقیقات فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران- طبقه اول-آزمایشگاه جامع

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آون

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • چاپگر زیستی سه بعدی

 • چاپگر زیستی سه بعدی

 • حمام آب

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه دزیمتر تابش

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی

  (DHPLC)
 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • هود میکروبی