آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

زمینه های تخصصی :

فن آوری های نوین(ارائه خدمات فوق تخصصی دستگاهی)

نشانی آزمایشگاه :

مازندران-ساری-میدان معلم- ساختمان معاونت تحقیقات فن آوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران- طبقه اول-آزمایشگاه جامع

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه چاپگر زیستی سه بعدی

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه دزیمتر تابش

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی

  (DHPLC)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • مخزن نیتروژن مایع