آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان

سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • وضعیت عضویت : فعال
 • گلستان گرگان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مریم آق اتابای
 • رابط آزمایشگاه : صدیقه فرامرزی
 • تلفن : ۰۱۷-۳۲۲۲۳۷۰۰
 • نمابر : ۰۱۷-۱۲۲۴۵۹۶۴
 • centrallab.gu.ac.ir
 • clab@gu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه گلستان

زمینه های تخصصی :

ساخت ومشخصه یابی اپتیکی -الکتریکی و ساختاری نانوذرات و لایه های نازک نیمرسانا و اکسیدهای فلزی, سلولهای خورشیدی- ساخت نانوسیالات و نانوکامپوزیت های مغناطیسی وبررسی خواص الکتریکی . مغناطیسی آنها-ساخت ومطالعه خواص فیزیکی نانوتیوب های کربنی و گرافن و سرامیکها

نشانی آزمایشگاه :

گرگان- خیابان شهید بهشتی – دانشگاه گلستان-دانشکده علوم – آزمایشگاه مرکزی

نشانی دفتر :

گرگان- خیابان شهید بهشتی – دانشگاه گلستان-دانشکده علوم – ساختمان شماره 2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره جعبه‌ای

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )