آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان

سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سمنان دامغان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد مهدی باقری محققی
 • رابط آزمایشگاه : عباس دریانی
 • تلفن : ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴
 • نمابر : ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴
 • du.ac.ir
 • xrd@du.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه دامغان

زمینه های تخصصی :

آنالیز عنصری(XRF)، آنالیز ساختاری مواد(XRD)، سنتز نانوساختارها و لایه های نازک، تهیه عکس های نانوسکوپی از توپولوژی، رشد و اندازه نانودانه ها و ذرات لایه ها و نانو مواد، زیست شناسی، مطالعه رفتار حرارتی مواد، آنالیز عنصری شیمیایی به روش محلول ، آنالیز تجزیه عنصری و حرارتی

نشانی آزمایشگاه :

سمنان- دامغان– میدان دانشگاه– دانشگاه دامغان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • الکتروفورز 

 • انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • برش مقاطع نازک

 • برش مقاطع نازک

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پلاروگرافی 

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • ضخامت سنج سوزنی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • لایه‌نشانی دورانی

 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)