آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علیرضا علافچیان
 • رابط آزمایشگاه : ژینوس جوادی
 • تلفن : ۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۲۳
 • نمابر : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۲۹۶
 • http://nanotech.iut.ac.ir/
 • nanotechnology@of.iut.ac.ir
زمینه های تخصصی : سنتز نانومواد آنالیز نانومواد
نشانی آزمایشگاه : اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطر گیر دو بار تقطیر
 • آون
 • الکتروریسی
 • الکتروریسی بدون سوزن
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر نقطه ذوب
 • انکوباتور 
 • پروب فراصوت
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • حمام فراصوت
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کوره الکتریکی
 • کوره تحت خلأ
 • لایه‌نشانی دورانی
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • هات‌پلیت
 • همزن مکانیکی