آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته

زمینه های تخصصی :

سنتز نانومواد آنالیز نانومواد

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • آون

 • الکتروریسی

 • الکتروریسی بدون سوزن

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر نقطه ذوب

 • انکوباتور 

 • پروب فراصوت

 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره الکتریکی

 • کوره تحت خلأ

 • لایه‌نشانی دورانی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات‌پلیت

 • همزن مکانیکی