آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته

زمینه های تخصصی :

سنتز نانومواد آنالیز نانومواد

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • انکوباتور 

 • پروب فراصوت

 • ترازوی حساس

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی غوطه وری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره الکتریکی

 • کوره تحت خلأ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات‌پلیت

 • همزن مکانیکی