آزمایشگاه آنالیز مواد نورآزما شرکت نور فناوری تک پرتو نوران (تک نوران)

سال تاسیس : ۱۴۰۱

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت نور فناوری تک پرتو نوران (تک نوران)

زمینه های تخصصی :

طیف‌سنجی میکروسکوپی میکروطیف‌سنجی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان رسالت، دانشگاه علم و صنعت، آزمایشگاه نورآزما.

نشانی دفتر :

تهران، ونک، میدان شیخ بهائی، خیابان شهید مجیدپور، پلاک ۴۰مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا س

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • طیف سنج نوری با قدرت تفکیک بالا

  • میکروطیف سنج

  • میکروطیف سنج

  • میکروطیف سنج رامان

  • میکروطیف سنج فوتولومینسانس