آزمایشگاه عایق رطوبتی گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی پژوهشکده فناوری و مهندسی

سال تاسیس : ۱۳۸۰
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : امیرهوشنگ قاسمی
 • رابط آزمایشگاه : امیرهوشنگ قاسمی
 • تلفن : ۳۲۸۰۳۸۷۳-۰۲۶
 • نمابر : ۳۲۸۰۳۸۷۳-۰۲۶
 • https://www.standard.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • ریاست جمهوری

  • سازمان ملی استاندارد ایران

   • پژوهشگاه استاندارد

    • پژوهشکده فناوری و مهندسی

     • گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

نشانی آزمایشگاه :

البرز، کرج، شهرک استاندارد، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، گروه ساختمانی و معدنی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه آزمون استحکام کششی

 • دستگاه آزمون استحکام کششی

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری آب