آزمایشگاه اپتیک جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

زمینه های تخصصی :

مهندسی پزشکی، اپتیک، لایه‌نشانی، میکروفلوییدیک، میکرولیتوگرافی، میکروالکترونیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان آزادی- بلوار شهید اکبری- خیابان قاسمی- جنب تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف- پلاک 71

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتصال گر سیمی

 • اندازه گیر توان نوری

  (OPM)
 • برش دهنده ویفر

 • برش شیشه

 • ترازوی تحلیلی

 • تنظیم کننده ماسک

 • خط‌ انداز ویفر

 • دریل دقیق

 • دریل ستونی

 • روشنایی سنج

 • سابنده

 • سابنده

 • سنجشگر شکل فضایی پرتو لیزر

 • صیقل دهنده

 • صیقل دهنده

 • طیف سنج فیبر نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • عدسی سنج

 • عدسی سنج

 • کانون‌سنج

 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی

 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • لایه‌نشانی تبخیر حرارتی

 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

  (EB-PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی

 • مولد انحنا

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هم‌مرکزساز عدسی