آزمایشگاه فارماسیوتیکال نانوتکنولوژی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فاطمه اطیابی
 • رابط آزمایشگاه : مصطفی حیدری
 • تلفن : ۶۴۱۲۱۱۲۴
 • نمابر : ۶۶۹۵۹۰۵۲
 • www.tums.ac.ir
 • atyabifa@tums.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

    • مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی

زمینه های تخصصی :

فارماسیوتیکس

نشانی آزمایشگاه :

تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده داروسازی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال)

  (CLSM)