آزمایشگاه سلول‌های بنیادی و زیست فناوری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تبریز

   • آزمایشگاه مرکزی

نشانی آزمایشگاه :

تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- ساختمان جدید علوم پایه- آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • فریزر دمای پایین

 • میکروسکوپ معکوس

 • هود میکروبی

 • یخچال آزمایشگاهی