مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سال تاسیس : ۱۳۶۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

زمینه های تخصصی :

اکولوژی منابع آبی- بیوتکولوژی دریائی- مدیریت ذخایر منابع آبی- تکثیر و پرورش آبزیان- بهداشت و بیماری های آبزیان

نشانی آزمایشگاه :

): استان مازندران- ساری- فرح آباد – صندوق پستی 961- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

نشانی دفتر :

ساری، فرح آباد، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پردازشگر فراصوت

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آزمون چرخه حرارتی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه فیلتر اتیدیوم بروماید

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه هیدر دایجست

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • فریزر دمای پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • مخلوط کن حرارتی

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه بدون وقفه

  (UPS)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ بیولوژیکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • هود لامینار

 • یخچال آزمایشگاهی

 • یخچال فریزر

 • یخچال فریزر