مجموعه آزمایشگاه‌ها پ‍‍ژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : جاسم غفله مرمضی
 • رابط آزمایشگاه : سمیرا ناظم رعایا
 • تلفن : ۰۶۱۳۳۹۲۱۷۶۳-۵
 • نمابر : ۰۶۱۳۳۹۲۱۷۶۳
 • siarc.ifro.ir
 • siarc@ifro.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • پ‍‍ژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور

زمینه های تخصصی :

خدمات بیوتکنولوژی (استخراج آر ان ای- استخراج دی ان ای- تکثیر ژن با پی سی آر- طراحی پرایمر- سنجش آنزیم) خدمات بنتوز شناسی (شناسایی و تعیین بیوماس بنتوزها- دانه بندی و سنجش میزان مواد آلی رسوب- خدمات تصویر برداری بنتوز و خدمات نمونه برداری رسوب) خدمات زیست شناسی (شناسایی ماهی- تعیین سن- بررسی مراحل رسیدگی جنسی و رژیم غذایی- بیومتری آبزیان- شناسایی میگو) خدمات شیمی (تعیین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب) خدمات تغذیه (آنالیز کیفی غذا و لاشه) خدمات بافت شناسی و اسیب شناسی آبزیان (تشخیص ضایعات پاتولوژی در اسلایداز لام بافت شناسی- بافت شناسی کامل از آبزی- سنجش فاکتورهای خونی) خدمات غذای زنده (فروش جلبک تک سلولی و روتیفر- دکپسوله کردن سیست آرتمیا به ازای هر کیلوگرم- تععین درصد هچ) خدمات باکتری شناسی از آبزیان خدمات انگل شناسی (تشخیص بیماری انگلی در صورت اعزام کارشناس به مزرعه و نمونه‌برداری- جداسازی و شناسایی انگل) خدمات پلانکتون (شناسایی و شمارش ماکروومیکروزئوپلانکتون- فیتوپلانکتون‌- زئوپلانکتون)

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، جاده قدیم اهواز ملاثانی، 2 کیلومتر بعد از شهر شیبان، صندوق پستی 61645/866، پست غدیر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه

 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری آمونیوم (یون آمونیوم) موجود در آب و پساب

 • شناسایی و اندازه گیری آمونیاک در آب، خاک و پساب

 • شناسایی و اندازه گیری سولفات در آب و پساب

 • آنالیز تعیین ذرات معلق کل در آب و پساب Total Suspended Solid (TSS)

 • آزمون تعیین غلظت ارتوفسفات

 • آزمون اندازه گیری ارتوفسفات در آب به روش رنگ سنجی اسید اسکوربیک

 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری نیتریت و نیترات موجود در آب، خاک و پساب

 • اندازه گیری تراوایی نسبی نمونه های سنگ و سیال به دو روش ناپا و پایا

 • اندازه گیری چربی در انواع فرآورده های شیری به روش ژربر

 • آزمون اندازه گیری ویژگی های بیومتری و زیست سنجی آبزیان

 • آزمون شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی (NHPB) به روش PCR

 • آزمون شناسایی و شمارش خانواده باکتری های ویبریوناسه

 • آنالیز تعیین میزان چربی در نمونه های خوراکی و محیطی

 • آنالیز میزان شوری نمونه

 • آنالیز PCR با استخراج DNA و مواد

 • خدمات PCR به همراه استخراج DNA و مواد

 • خدمات استخراج فیبر خام

 • خدمات تکثیر واکنش های زنجیره ای پلیمراز ژن و DNA با ترموسایکر

 • آنالیز شناسایی باکتری هوازی با استفاده از 16S ریبوزومی

 • اندازه گیری نیتروژن کل آلی در آب، پساب یا گیاهان

 • آزمون اندازه گیری نیتروژن کل غیرآلی

 • تعیین نیترات آب دریا

 • تعیین نیتریت آب دریا

 • آزمون تعیین سیلیکات آب دریا

 • آزمون تعیین آمونیاک در آب دریا

 • اندازه گیری فسفر کل آلی در نمونه آب به روش مولیبدات

 • آنالیز شناسایی و اندازه گیری میزان نیتریت (یون نیتریت) موجود در آب و پساب

 • خدمات ارزیابی خلوص DNA توسط اسپکتروفتومتر

 • خدمات تعیین غلظت DNA توسط اسپکتروفتومتر

 • آزمون تعیین اسپرماتوکریت ماهی

 • آزمون تعیین درصد تحرک اسپرم ماهی

 • آزمون اندازه گیری سیلیکات با طیف سنج نوری

 • خدمات شناسایی و زیست سنجی انواع میگو و شاه میگو

 • آنالیز شناسایی کامل فنوتیپک باکتری‌های خانواده ویبریوناسه در نمونه میگو