آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه مراغه

زمینه های تخصصی :

-شیمی-زیست شناسی-کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، مراغه، اتوبان امیرکبیر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • آون

  • اتوکلاو

  • الکتروفورز 

  • الکتروفورز 

  • انکوباتور شیکردار

  • انکوباتور شیکردار یخچالدار

  • انکوباتور 

  • خوانش گر میکروپلیت

  • دستگاه اندازه‌گیری میزان کلروفیل

    (CCM)
  • دستگاه خوانشگر الایزا

  • راکتور زیستی

  • سانتریفیوژ یخچال دار

  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

    (FTIR )
  • طیف سنج نوری

  • طیف سنج نوری لومینسانس

  • طیف سنج نوری لومینسانس

  • فریزر دمای خیلی پایین

  • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

    (GC-MS )
  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

    (HPLC )
  • میکرو سانتریفیوژ یخچال دار