آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه مراغه

زمینه های تخصصی :

-شیمی-زیست شناسی-کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، مراغه، اتوبان امیرکبیر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • خوانشگر الایزا

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه اندازه‌گیری میزان کلروفیل

  (CCM)
 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکرو سانتریفیوژ یخچال دار