آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه مراغه

زمینه های تخصصی :

-شیمی-زیست شناسی-کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، مراغه، اتوبان امیرکبیر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه‌گیر میزان کلروفیل

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار