آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه گیلان

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه مرکزی

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

نشانی دفتر :

گیلان، رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آون خلاء

 • اتاقک آزمون چرخه حرارتی

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • پلاریمتر 

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • خوانشگر الایزا

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری پتاسیل زتا

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تولید آب خالص

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش بافت

 • دستگاه سنجشگر نیتروژن دوماس

 • دستگاه کرایوسکوپ

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • رئومتر

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره تحت خلأ

 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ معکوس

 • همگن ساز فراصوت