آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه کاشان

زمینه های تخصصی :

علوم و فناوری نانو، مغناطیس، شیمی

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

نشانی دفتر :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی شماره حساب: 1609060200 بانک تجارت به نام دانشگاه کاشان شماره کارت: 5859837004023475 شبا: IR240180000000001609060200

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پلاریمتر 

 • پمپ خلاء

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون ثبات شستشویی

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت پرز فرش

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بارگذاری نیروی استاتیکی روی فرش

 • دستگاه بارگذاری نیروی دینامیکی روی فرش

 • دستگاه پروفایلومتر سطح

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه سنتز موازی

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج فلوئورسانس القای لیزری

  (LIF)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دماسنج دیجیتال

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سیستم خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)
 • شیکر گردابی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رامان 

 • طیف سنج رامان 

 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • طیف سنج نوری لومینسانس

 • کابینت فرابنفش

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • مایکروویو

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار