مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : صبیحه سلیمانیان زاد
 • رابط آزمایشگاه : سید امیر حسین جلالی
 • تلفن : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۸۱
 • نمابر : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۸۱
 • http://ibb.iut.ac.ir/en
 • biotech@of.iut.ac.ir
نشانی آزمایشگاه : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آون
 • اتاقک رشد
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار
 • انکوباتور 
 • بلاک مخلوط کن
 • ترازوی دیجیتال
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام آب
 • حمام روغن
 • خشک کن انجمادی
 • دماسنج
 • ژرمیناتور
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • شیکر
 • شیکر ارلن اوربیتالی
 • شیکر گردبادی
 • شیکر گردبادی
 • طیف سنج
 • فریزر دمای پایین
 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • هود میکروبی
 • هود میکروبی
 • یخ ساز