مجموعه آزمایشگاه ها بنیاد علوم کاربردی رازی

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • بنیاد علوم کاربردی رازی

زمینه های تخصصی :

ارایه دهنده انواع خدمات تحقیقات و آزمایشگاهی در حوزه‌ی مهندسی و علم مواد، نانوفناوری و... شامل زمینه های فلزات و آلیاژها، پلیمر، خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مواد، خوردگی فلزات، ارزیابی‌های غیر مخرب، علل تخریب قطعات صنعتی، شبیه سازی فرایند تولید قطعات ریختگی و ...

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان فرنان، پلاک 27

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • آزمون ضربه شارپی

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • پاشش نمک

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • ترازوی حساس

 • سختی سنج

 • سختی سنج

 • سختی سنج شور آ

 • سختی سنج شور د

 • سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • کوره الکتریکی

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)