مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیفیت آزمای جنوب

نشانی آزمایشگاه :

استان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

نشانی دفتر :

16

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور یخچالدار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • بلاک گرمایشی

 • پمپ نمونه برداری گاز

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • تشعشع سنج

 • تشعشع سنج

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • حمام فراصوت

 • دستگاه ارتعاش سنج

 • دستگاه اندازه گیر استرس حرارتی

 • دستگاه اندازه گیر ترکیب آلی فرار

  (VOC Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میدان الکتریکی

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری گاز محیطی

 • دستگاه اندازه گیری گاز محیطی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بادسنج پره ای

 • دستگاه پروب ورودی مستقیم

  (DIP)
 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه دزیمتر صدا

 • دستگاه دزیمتر صدا

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سنجش ذرات دودکش

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش میدان الکترومغناطیس

  (EMF)
 • دستگاه سنجش میدان الکترومغناطیس

  (EMF)
 • دستگاه کالیبراتور اندازه گیری سطح صدا

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه مانیفولد

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دما و رطوبت سنج

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • شوف بالن

 • شیکر

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری، نانودراپ، خوانش گر میکروپلیت، , طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی

 • کرماتوگراف مایع با کارایی بسیار بالا

  (UPLC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کوره الکتریکی

 • مایکروویو

 • مایکروویو

 • مایکروویو

 • مجموعه فیلتراسیون

 • مخلوط کن

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • میکرو اسپین

 • میکرو اسپین

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن مکانیکی

 • هود لامینار

 • یخچال فریزر