مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : سلما مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : شهریار زمانی
 • تلفن : ۰۷۶-۳۳۳۵۲۴۲۰-۲۱
 • نمابر : ۰۷۶-۳۳۳۳۰۳۰۲
 • kajhormozganlab@gmail.com
نشانی آزمایشگاه : ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16
نشانی دفتر : 16
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آون
 • آون
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • ارتعاش سنج
 • اکسیژن سنج
 • اندازه گیر استرس حرارتی
 • اندازه گیر پرتو مرئی-فرابنفش
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ترکیب آلی فرار(VOC Meter)
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر گاز محیطی
 • اندازه گیر میدان الکتریکی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی
 • اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور یخچالدار
 • بادسنج پره ای
 • پروب ورودی مستقیم(DIP)
 • پلاروگرافی 
 • پمپ نمونه بردار هوا
 • پمپ نمونه برداری گاز
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • دزیمتر صدا
 • روشنایی سنج
 • روشنایی سنج
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سیستم فیلتراسیون شیشه ای
 • شیکر
 • شیکر گردبادی
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کدورت سنج
 • کرماتوگراف مایع با کارایی بسیار بالا(UHPLC)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کوره الکتریکی
 • مانیفولد
 • مخلوط کن
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ استریو
 • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هضم کجلدال
 • هود لامینار