مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : سلما مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : شهریار زمانی
 • تلفن : ۰۷۶-۳۳۳۵۲۴۲۰-۲۱
 • نمابر : ۰۷۶-۳۳۳۳۰۳۰۲
 • kajhormozganlab@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیفیت آزمای جنوب

نشانی آزمایشگاه :

ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

نشانی دفتر :

16

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه ارتعاش سنج

 • دستگاه اندازه گیر استرس حرارتی

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ترکیب آلی فرار

  (VOC Meter)
 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر گاز محیطی

 • دستگاه اندازه گیر میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه اندازه گیر میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه اندازه گیر میدان الکتریکی

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • دستگاه انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه بادسنج پره ای

 • دستگاه پروب ورودی مستقیم

  (DIP)
 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه پمپ نمونه برداری گاز

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تشعشع سنج

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه دزیمتر صدا

 • دستگاه دزیمتر صدا

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ سرعت بالا

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات دودکش

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سیستم فیلتراسیون شیشه ای

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کرماتوگراف مایع با کارایی بسیار بالا

  (UHPLC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مانیفولد

 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود لامینار