مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیفیت آزمای جنوب

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : سلما مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : شهریار زمانی
 • تلفن : ۰۷۶-۳۳۳۵۲۴۲۰-۲۱
 • نمابر : ۰۷۶-۳۳۳۳۰۳۰۲
 • kajhormozganlab@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیفیت آزمای جنوب

نشانی آزمایشگاه :

ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16

نشانی دفتر :

16

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه