مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پژوهش فولاد جنوب

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت پژوهش فولاد جنوب

زمینه های تخصصی :

- آنالیزفلزات ( پایه آهن . مس . آلومینیوم و نیکل ) - آزمون کشش فرآورده های فولادی - آزمون خمش محصولات فلزی - تعیین ساختار میکروسکوپی انواع فولاد و چدن - تعیین سختی انواع فلزات به روش ( راکول . برینل . ویکرز) - اندازه گیری ابعادی محصولات فلزی - آزمون الکترود جوشکاری روپوش دار ( ابعادی و کیفیتی ) - آزمون ورق فولادی گرم نورد دیده - آزمون ورق فولادی سرد نورد دیده - آزمون غیر مخرب N.D.Tشامل(UT.PT.MT.VT) - آزمون های مربوط به فولادهای ساختمانی - آزمون تیرچه باجان باز مورد مصرف در سقف ساختمان

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان ،اهواز، بلوار پاسداران ، شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان اصلی،نبش خیابان دوم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • پرس مانت گرم

  • دستگاه آزمون استحکام کششی

  • دستگاه سختی سنج عمومی

  • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

    (SES)