آزمایشگاه شرکت بیم گستر تابان

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید پوررجب
 • رابط آزمایشگاه : محمد کریم رهکوی
 • تلفن : ۰۲۱۴۴۸۶۲۷۷۸
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۸۵۰۷۸۰
 • www.beamgostar.ir
 • xrdlab@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت بیم گستر تابان

زمینه های تخصصی :

XRD XRF FESEM TEM EDS-MAP ICP AFM BET FTIR UV-VISIBLE DLS Grazing DSC TGA DTA Low Angle GPC GC-MS RAMAN NMR

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد 1

نشانی دفتر :

دفتر پذیرش : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد ۱

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آسیاب پودرساز

 • دستگاه آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی

  (DSC/TGA)
 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • سنگ شکن فکی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کوره الکتریکی مافلی

 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)