آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید پوررجب
 • رابط آزمایشگاه : محمد کریم رهکوی
 • تلفن : ۰۲۱۴۴۸۶۲۷۷۸-۹
 • نمابر : ۰۲۱-۴۴۸۵۰۷۸۰
 • http://www.beamgostar.ir
 • info@beamgostar.ir
زمینه های تخصصی : XRD XRF FESEM TEM EDS-MAP BET FTIR UV-VISIBLE DLS Grazing DSC TGA DTA Low Angle
نشانی آزمایشگاه : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد 6
نشانی دفتر : دفتر پذیرش 1 : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد 7 ، دفتر پذیرش 2 : تهران ، میدان انقلاب ، خ جمالزاده شمالی ، نرسیده به نصرت پلاک 308 ، واحد 2 ،
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC/TGA)(DSC/TGA)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کوره الکتریکی مافلی
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش