آزمایشگاه شرکت بیم گستر تابان

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید پوررجب
 • رابط آزمایشگاه : سید مصطفی میرحسینی سرجمع
 • تلفن : ۰۲۱۴۴۸۶۲۷۷۸
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۸۵۰۷۸۰
 • www.beamgostar.ir
 • info@beamgostar.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت بیم گستر تابان

زمینه های تخصصی :

XRD XRF FESEM TEM EDS-MAP ICP AFM BET FTIR UV-VISIBLE DLS Grazing DSC TGA DTA Low Angle

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد ۱ و۶ و ۷

نشانی دفتر :

دفتر پذیرش 1 : تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد ۱ ، دفتر پذیرش 2 : تهران ، میدان انقلاب ، خ جمالزاده شمالی ، نرسیده به نصرت پلاک 308 ، واحد 2 ،

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آسیاب پودرساز

 • آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی

  (DSC/TGA)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنگ شکن فکی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کوره الکتریکی مافلی

 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )