مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۲
 • عضو قطعی
 • اصفهان خوراسگان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهدی نبی
 • رابط آزمایشگاه : سید امین اسماعیلیان
 • تلفن : ۰۳۱-۳۵۳۵۴۱۵۹
 • نمابر : ۰۳۱-۳۵۳۵۴۱۴۶
 • http://www.meyardanesh.com
 • meyardanesh@gmail.com
زمینه های تخصصی : مواد غذایی خوراک انسان ودام - آب، پساب و مشتقات وفرآورده های نفتی- فرآورده های آرایشی و بهداشتی
نشانی آزمایشگاه : اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998
نشانی دفتر : اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آون
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار
 • انکوباتور 
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هضم کجلدال
 • هود لامینار
 • یخچال