مجموعه آزمایشگاه ها شرکت معیار دانش پارس

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت معیار دانش پارس

زمینه های تخصصی :

مواد غذایی-خاک-کود- خوراک انسان ودام - آب، پساب و مشتقات وفرآورده های نفتی- فرآورده های آرایشی و بهداشتی-سموم کشاورزی-مواد مرجع

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

نشانی دفتر :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • تیتراتور کارل فیشر

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • حمام گرانروی

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال آزمایشگاهی