مجموعه آزمایشگاه ها
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، بعد از برج کوه نور، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده علوم نانو
حوزه فناوری مرتبط :
خدمات آزمایشگاه
 • آنالیز تصدیق طراحی سامانه های مستقل فتوولتائیک
 • آنالیز کمی مواد با طیف سنجی مرئی فرابنفش UV-Vis
 • ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی با استفاده از کرونو آمپرمتری و کرونو پتانسیومتری
 • ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی با استفاده از ولتامتر سیکلی (CV)
 • اندازه گیری طیف جذبی یا عبوری لایه های جامد در ناحیه نزدیک فروسرخ با UV-Vis NIR
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی (رسانش) رنگ و رزین به روش چهار پروبی
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی رساناها
 • اندازه گیری میزان شدت نور
 • اندازه گيري توان منبع نور
 • اندازه‌گیری شدت روشنایی‌ یا خواص اپتیکی محلول‌ها یا سطوح توسط نور سنج
 • آزمون كمي به روش طیف سنجی تشدید امواج الکترونیکی سطحی (پلاسمون سطحی)
 • آنالیز اجزاء و گروه های شیمیایی و شناسایی ساختار با طیف سنجی رامان
 • آنالیز پروفایل نور لیزر و LED
 • آنالیز تابش سنجی و اندازه گیری شدت تابش خورشیدی
 • آنالیز تعیین میزان عبور نور با طیف سنج فیبر نوری
 • آنالیز تهیه گراف به روش طیف سنجی رامان
 • آنالیز خواص فتوولتائیک
 • آنالیز طیف جذبی یا عبوری لایه های جامد در ناحیه مرئی و فرابنفش با UV-Vis NIR
 • آنالیز مواد با روش طیف سنجی مرئی فرابنفش- مادون قرمز UV-Vis NIR
 • آنالیز و تهیه طیف نوری با روش طیف‌سنجی نوری
 • آنالیزهای ولتامتر خطی (پتانیواستاتیک و گالوانو استاتیک) برای ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی
 • آناليز فعالیت های سلول های عصبی (رفتار نورون ها) به روش طیف سنجی تشدید امواج الکترونیکی سطحی (پلاسمون سطحی)
 • تعیین غلظت نمونه‌های جاذب و شناسایی نانوذرات فلزی با روش طیف سنج مرئی فرابنفش UV-Vis
 • خدمات Plasma Banding سطح نمونه با روش زدایش یونی واکنش گر (etching)
 • خدمات التراسونیک حمام مافوق صوت
 • خدمات آماده سازی اچ
 • خدمات پرس
 • خدمات پرس تا 20 تن
 • خدمات پرس قرص 
 • خدمات پلاسما
 • خدمات تامین آب دیونیزه
 • خدمات حمام کنترل دما
 • خدمات خلاء
 • خدمات خلاء بالا
 • خدمات راکتور نوری
 • خدمات ساخت عدسی و پنجره های اپتیکی
 • خدمات ساخت و سنتز نانولوله های کربنی چند دیواره
 • خدمات سنتز نانوذرات
 • خدمات سنتز نانوساختارها در پلاسما با مولد پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا
 • خدمات شبیه ساز خورشیدی
 • خدمات شبیه‌سازی‌های مولکولی شامل دینامیک مولکولی و مونت کارلو برای سیستم‌های نانو، زیستی و مولکولی با تعداد ذرات بسیار زیاد
 • خدمات عملیات گرمایی کوره باکسی (نیمه هادیها، سرامیک ها، ....)
 • خدمات عملیات گرمایی کوره تیوبی
 • خدمات کالیبره کردن شدت نور منبع
 • خدمات کوره اکسیداسیون
 • خدمات کوره الکتریکی
 • خدمات کوره الکتریکی دما بالا
 • خدمات کوره تیوپی اتمسفریک
 • خدمات لایه برداری با پلاسمای اکسیژن - آرگون_ هوا سطح نمونه با روش زدایش یونی واکنش گر (etching)
 • خدمات محاسبات کوانتومی آغازین مانند محاسبات نظریه تابعی چگالی و هارتری-فوک برای سیستم‌های نانو
 • خدمات مخلوط کن مغناطیسی
 • خدمات مشاوره، نصب و راه‌اندازی کلاسترهای محاسباتی، سیستم‌های محاسباتی با کارآیی بالا و برنامه‌های شبیه‌سازی مولکولی
 • خدمات مولد پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا
 • خدمات واکنش در پلاسمای سرد با مولد پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا
 • ساخت لایه های کربن شبه الماسی به روش پراکنش با امواج رادیویی
 • ساخت لایه های نازک به روش پراکنش با امواج رادیویی
 • ساخت نانوذرات پلاسمونی
 • کالیبراسیون و آزمون نانو حسگرهای گازی
 • لایه نشانـی به روش دورانی (Spin Coating)
 • لایه نشانی به روش کند و پاش (Sputtering)
 • لایه نشانی به روش کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • لایه‌نشانی کندوپاش یونی
 • لایه‌نشانی مرکب کندوپاش و تبخیر گرمایی 
 • لايه نشاني به روش رسوب شیمیایی بخار با پلاسما
 • لايه‌نشاني با روش خلاء بالا
 • شفافیت سنجی از اجسام شفاف