مجموعه آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود

Kansaran Binaloud Co. with the purpose of research in the field of exploration and mine minerals was established in 1999 in Tehran and from the same time attempting to develop their laboratories. Today, the company's laboratories located in Pardis Technology Park is equipped with several analytical machines like X-Ray Fluorescence (XRF) with melt and pressing automatic devices, X-Ray Diffraction (XRD), Electron Microprobe, Atomic Force Microscopy (AFM), Atomic Absorption (AAS), Inductively coupled Plasma (ICP), Laser Particle Size Analyzer (LPSA), Ion Electrode, Total Carbon Analyzer (TOC), Thermogravimetry Analyzer (TGA), all the machines are required fosample preparation and other necessary equipment for analitical chemistry.

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کانساران بینالود

زمینه های تخصصی :

تحقیق، شناسایی و آنالیز مواد

نشانی آزمایشگاه :

استان تهران، جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک علم و فناوری پردیس، نبش نوآوری 18، شماره 181

نشانی دفتر :

تهران- ضلع جنوبی بزرگراه رسالت - بین 16 متری اول و دوم مجیدیه- پلاک 996-واحد5طبقه سوم

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمونگر سایش لس آنجلس

 • آزمون مقاومت فشاری

 • آسیاب دیسکی

 • آسیاب مخلوط کن

 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آون

 • آون

 • آون

 • اره برش سنگ

 • اندازه گیر پی اچ و یون

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنگ شکن فکی

 • سنگ شکن فکی

 • سنگ شکن فکی

 • صیقل دهنده

 • صیقل دهنده

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • گرماسنج بمبی

 • میکروسکوپ تحلیلی پرتو ایکس

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • هات‌پلیت

 • هات‌پلیت

 • همجوشی

 • همجوشی

 • همزن الکترومغناطیسی