مجموعه آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود

Kansaran Binaloud Co. with the purpose of research in the field of exploration and mine minerals was established in 1999 in Tehran and from the same time attempting to develop their laboratories. Today, the company's laboratories located in Pardis Technology Park is equipped with several analytical machines like X-Ray Fluorescence (XRF) with melt and pressing automatic devices, X-Ray Diffraction (XRD), Electron Microprobe, Atomic Force Microscopy (AFM), Atomic Absorption (AAS), Inductively coupled Plasma (ICP), Laser Particle Size Analyzer (LPSA), Ion Electrode, Total Carbon Analyzer (TOC), Thermogravimetry Analyzer (TGA), all the machines are required fosample preparation and other necessary equipment for analitical chemistry.

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کانساران بینالود

زمینه های تخصصی :

تحقیقات، شناسایی و آنالیز مواد معدنی: ICP،XRF،XRD،Au، آنالیز شیمی تر، تهیه و مطالعات مقاطع میکروسکوپی، مطالعات کانی‌های سنگین، آنالیزهای حرارتی، انواع تست‌های فیزیکی، میکروپروب، آنالیز وشناسایی شهاب سنگ و سنگ‌های قیمتی

نشانی آزمایشگاه :

جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک علم و فناوری پردیس، نبش نوآوری 18، شماره 181

نشانی دفتر :

تهران ، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین 16 متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک 996 ، واحد5 ، طبقه سوم

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • ISO 9001

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب دیسکی

 • آسیاب مخلوط کن

 • آون

 • آون

 • آون

 • اره برش سنگ

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون مقاومت فشاری

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و یون

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه همجوشی

 • دستگاه همجوشی

 • سانتریفیوژ

 • سنگ شکن فکی

 • سنگ شکن فکی

 • سنگ شکن فکی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ تحلیلی پرتو ایکس

 • میکروسکوپ تحلیلی پرتو ایکس

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • هات‌پلیت

 • هات‌پلیت

 • همزن الکترومغناطیسی