مجموعه آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود

Kansaran Binaloud Co. with the purpose of research in the field of exploration and mine minerals was established in 1999 in Tehran and from the same time attempting to develop their laboratories. Today, the company's laboratories located in Pardis Technology Park is equipped with several analytical machines like X-Ray Fluorescence (XRF) with melt and pressing automatic devices, X-Ray Diffraction (XRD), Electron Microprobe, Atomic Force Microscopy (AFM), Atomic Absorption (AAS), Inductively coupled Plasma (ICP), Laser Particle Size Analyzer (LPSA), Ion Electrode, Total Carbon Analyzer (TOC), Thermogravimetry Analyzer (TGA), all the machines are required fosample preparation and other necessary equipment for analitical chemistry.

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کانساران بینالود

زمینه های تخصصی :

تحقیق، شناسایی و آنالیز مواد

نشانی آزمایشگاه :

جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک علم و فناوری پردیس، نبش نوآوری 18، شماره 181

نشانی دفتر :

تهران ، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین 16 متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک 996 ، واحد5 ، طبقه سوم

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب دیسکی

 • آسیاب مخلوط کن

 • آون

 • آون

 • آون

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون مقاومت فشاری

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اره برش سنگ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و یون

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه میکروسکوپ تحلیلی پرتو ایکس

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه همجوشی

 • دستگاه همجوشی

 • دستگاه همزن الکترومغناطیسی

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • هات‌پلیت

 • هات‌پلیت