مجموعه آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود

Kansaran Binaloud Co. with the purpose of research in the field of exploration and mine minerals was established in 1999 in Tehran and from the same time attempting to develop their laboratories. Today, the company's laboratories located in Pardis Technology Park is equipped with several analytical machines like X-Ray Fluorescence (XRF) with melt and pressing automatic devices, X-Ray Diffraction (XRD), Electron Microprobe, Atomic Force Microscopy (AFM), Atomic Absorption (AAS), Inductively coupled Plasma (ICP), Laser Particle Size Analyzer (LPSA), Ion Electrode, Total Carbon Analyzer (TOC), Thermogravimetry Analyzer (TGA), all the machines are required fosample preparation and other necessary equipment for analitical chemistry.

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کانساران بینالود

زمینه های تخصصی :

تحقیق، شناسایی و آنالیز مواد

نشانی آزمایشگاه :

جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک علم و فناوری پردیس، نبش نوآوری 18، شماره 181

نشانی دفتر :

تهران ، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین 16 متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک 996 ، واحد5 ، طبقه سوم

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون مقاومت فشاری

 • دستگاه آسیاب دیسکی

 • دستگاه آسیاب مخلوط کن

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اره برش سنگ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و یون

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه میکروسکوپ تحلیلی پرتو ایکس

 • دستگاه میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه همجوشی

 • دستگاه همجوشی

 • دستگاه همزن الکترومغناطیسی