مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : یونس مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : سحر مهدی زاده
 • تلفن : ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
 • نمابر : ۰۷۱-۳۲۲۵۱۵۷۹
 • parhamgostar@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس

نشانی آزمایشگاه :

استان فارس، شیراز، خیابان حر، کوچه ۱، پلاک ۵ ، ساختمان پرهام

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه‌گیر میزان کلروفیل

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه بورت دیجیتالی

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تقطیر دستی

 • دستگاه تقطیر دستی

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر درجه روشنایی

 • دستگاه سنجشگر شیر

 • دستگاه سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود شیمیایی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال فریزر

 • دستگاه یخچال فریزر