مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : ایرج کاظمی نژاد
 • رابط آزمایشگاه : ندا میرزایی
 • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۴۳۲۲۹
 • نمابر : ۰۶۱-۳۳۳۴۳۷۷۸
 • http://www.kamyarlab.ir
 • Kamyarfanavar@gmail.com
زمینه های تخصصی : آنالیز کمی و کیفی باقیمانده سموم کشاورزی آنالیزکمی و کیفی آفلاتوکسین B,G آنالیزکمی و کیفی مایکوتوکسین (اکراتوکسین A، زیرالنون و داکسی نیوالنون) آنالیز کمی و کیفی افزودنی ها(نگهدارنده ها، شیرین کننده ها و رنگهای مصنوعی) آنالیز ناتامایسین ، سوربات و بنزوات، مواد شوینده و سفیدکننده، استرولها، اسیدچرب در لبنیات آزمونهای فیزیکوشیمیایی ( پروتئین، رطوبت، اسیدیته، چربی و ....) در موادغذایی آنالیز کمی و کیفی هیدروکربنهای پلی آروماتیک نفتی (PAHs)، هیدروکربن های نفتی کل(TPHs) اندازه گیری اسیدهای چرب در روغن و لبنیات اندازه گیری استرول های گیاهی در انواع نمونه ها اندازه گیری چربی، فعالیت دیاستازی، اندازه گیری فروکتوز و ساکارز در عسل آنالیز میکروبی در عسل
نشانی آزمایشگاه : خوزستان، اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین آذر و دی پلاک 263 مجتمع مجد واحد 8
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • ترازوی حساس
 • سانتریفیوژ
 • شیکر
 • شیکر
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • مخلوط کن
 • مخلوط کن
 • نمونه بردار خودکار کروماتوگرافی گازی