مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فناور اندیشه گستر کامیار

زمینه های تخصصی :

آنالیز کمی و کیفی باقیمانده سموم کشاورزی آنالیزکمی و کیفی آفلاتوکسین B,G آنالیزکمی و کیفی مایکوتوکسین (اکراتوکسین A، زیرالنون و داکسی نیوالنون) آنالیز کمی و کیفی افزودنی ها(نگهدارنده ها، شیرین کننده ها و رنگهای مصنوعی) آنالیز ناتامایسین ، سوربات و بنزوات، مواد شوینده و سفیدکننده، استرولها، اسیدچرب در لبنیات آزمونهای فیزیکوشیمیایی ( پروتئین، رطوبت، اسیدیته، چربی و ....) در موادغذایی آنالیز کمی و کیفی هیدروکربنهای پلی آروماتیک نفتی (PAHs)، هیدروکربن های نفتی کل(TPHs) اندازه گیری اسیدهای چرب در روغن و لبنیات اندازه گیری استرول های گیاهی در انواع نمونه ها اندازه گیری چربی، فعالیت دیاستازی، اندازه گیری فروکتوز و ساکارز در عسل آنالیز میکروبی در عسل

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین آذر و دی پلاک 263 مجتمع مجد طبقه 4 واحد 8

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی حساس

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار خودکار کروماتوگراف گازی

 • سانتریفیوژ

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مخلوط کن

 • مخلوط کن