مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • همدان همدان ,
 • مدیر آزمایشگاه : غلامرضا قهرمانی
 • رابط آزمایشگاه : محمدمهدی توقع همدانی
 • تلفن : ۰۸۱۳۴۳۸۳۹۹۶
 • نمابر : ۰۸۱۳۴۳۸۳۹۹۷
 • http://www.davambonyan.ir
 • info@davambonyan.ir
زمینه های تخصصی : ژئوتکنیک ( خاک ، بتن ، آسفالت ، جوش ) مصالح ساختمانی ( بتن ، بتن آماده ، بتن سخت شده ، آجر ، آجر رسی ، آجررسی بنایی ، آجررسی باربروغیرباربر ، آجررسی سبک ، آجر سفالی ، کفپوش ، بلوک کفپوش بتنی ، کفپوش بتنی ، موزاییک ، موزائیک ، موزاییک بیرونی ، موزاییک داخلی ، جدول ، جدول بتنی ، جدول بتنی پیش ساخته ، جداول بتنی ، مصالح بتن ، سنگدانه ، شن ، ماسه ، خاک ، انواع سنگ ، سنگ گرانیت ، سنگهای گرانیتی ) ارزیابی دوام بتن های واقع در معرض یخبندان; ارزیابی دوام بتن های مسلح واقع در معرض خوردگی میلگردها; ارزیابی مقاومتی بتن ها شامل مقاومت فشاری، کششی و خمشی; ارزیابی بتن های واقع در معرض محیط های سولفاتی; تهیه طرح مخلوط بتن های معمولی، بتن های با مقاومت بالا، بتن های خودتراکم، بتن های الیافی، بتن های سبکدانه و بتن های کفی با مقاومت غیرسازه ای، نیمه سازه ای و سازه ای ; تعیین همگنی بتن سخت شده، انجام آزمایش های جداول بتنی، کفپوش های بتنی، انواع موزاییک، آجر، بلوک های رسی سبک، انواع سنگ های تزئینی، مصالح سنگی، سایش سطوح سنگی و بتنی بر اساس دستورالعمل استاندارد ایران. مقاومت در برابر ذوب و انجماد ، مقاومت در برابر یخبندان ، ذوب و انجماد ، مقاومت سایشی ، مقاومت خمشی ، مقاومت کششی شکافتی ، مقاومت شکست ، مقاومت فشاری ، دانه بندی ، سلامت سنگدانه ، دانه بندی صالح ، دانه بندی مصالح ، دانه بندی شن ، دانه بندی ماسه ، دانه بندی شن و ماسه ، تعیین سلامت سنگدانه ، وزن مخصوص سنگدانه ، چگالی سنگدانه ، جذب آب ، زئوتکنیک ، ژیوتکنیک ، ژیوتکیک ، ژئو تکنیک ، ژیو تکنیک ، ژئوتکنینک ، زئو تکنیک ، زئو تکنینک ، تکنیک ، زیو تکنیک ، زیوتکینک ، زیوتکنینک ، آزمایشگاه خاک ، آزمایش خاک ، مکانیک خاک ، خاک ، آزمایشات خاک ، دانه بندی خاک ، درصد رطوبت ، در صد رطوبت ، درصدرطوبت خاک ، حد روانی ، حدروانی ، حدروانی خاک ، روانی خاک ، اتربرگ ، حدود اتربرگ ، دانسیته ، دانسیته درمحل ، دانسیته در محل ، بتن اماده ، بتن آماده ، ازمایشات بتن اماده ، آزمایشات بتن آماده ، بتن سخت شده ، آزمایش بتن سخت شده ، نفوذ ین ، نفوذ ین کلر ،نفوذین ، مقاومت در برابر نفوذ ین کلر ، مقاومت نفوذ ین ، مقاومت الکتریکی بتن ، مقاومت الکتریکی ، مقاومتالکتریکی ، خردگی ، خوردگی ، التراسونیک بتن ، اولتراسونیک بتن ، اولتراسنیک ، التراسنیک بتن ، RCPT ، rcpt ، RCPT بتن ، آزمون RCMT ، RCPT ، آزمون rcmt ، RCMT ، مغزه گیری بتن ، کرگیری بتن ، آجررسی ، آجر رسی ، آجررسی بنایی ، آجررسی توکار ، آجررسی توکارباربر ، آجررسی توکارغیرباربر ، آجرباربر ، آجرغیرباربر ، آجررسی فشاری ، آجرفشاری ، آجررسی سوراخدار ، آجررسی با سوراخ ، اجررسی بنایی ، اجر رسی ، اجررسی ، آجررسی با سوراخ قائم ، آجر رسی با سوراخ افقی ، اجررسی با سوراخ قائم ، اجررسی با سوراخ افقی ، اجررسی با سوراخ قایم ، اجررسی با سوراخ افقی ، موزایک ، موزاییک ، موراییک ، موزائیک ، موزائک ، موززاییک ، موزاییک بیرونی ، موزاییک داخلی ، موزائیک بیرونی ، موزائیک داخلی ، آزمایش موزاییک ، ازمایش موزائیک ، آزمایشات موزاییک ، شکست موزاییک ، مقاومت شکست موزاییک ، شکست موزائیک ، بار شکست موزاییک ، بارشکست موزاییک ، سایش موزاییک ، آزمایش سایش، ازمایش سایش ، آزمایشات جدول ، ازمایش جدول ، امایش جدول ، آزمایش جدول ، جدول بتنی ، جداول بتنی ، جدول پیش ساخته ، جدول بتنی پیش ساخته ، خمش جدول ، آزمایش جدول ، آزمایش جداول ، یخبندان جدول ، ذوب و انجماد جدول ، ازمایش جدول ، جدول پیش ساخته ، جداول پیش ساخته ، سایش جدول ، ازمایش سایش جدول ، آزمون جدول ، چدول ، مصالح بتن ، مصالح مورد مصرف بتن ، سنگدانه بتن ، درشت دانه ، مصالح درشت دانه ، مصالح ریزدانه ، آزمایشات درشت دانه ، آزمایشات ریزدانه ، ریز دانه ، شن درشت ، شن و ماسه ، ماسه ریز ، آزمونهای استاندارد مصالح ، آزمون مصالح ، صالح ساختمانی ، شن نخودی ، شن بادامی ، ماسه بادی ، کفپوش بتنی ، بلوک کفپوش ، کشش کفپوش ، مقاومت کششی کفپوش ، کششی شکافتی ، مقاومت کشش کفپوش ، سایش کفپوش ، کف پوش بتنی ، آزمایشات کفپوش ، ازمایش کف پوش ، خمش کفپوش ، اسلامپ ، اسلامپ بتن ، مقاومت فشاری بتن ، ازمایشات بتن ، آزمون بتن ، بتن و مصالح ساختمانی ، بتن و سنگدانه ، بتن و آسفالت ، خاک و آسفالت ، اسفالت ، آسفا لت ، خا ک ، مکانیک خاک و آسفالت ، خاک و بتن ، مکانیک خاک و بتن ، آزمایشات مکانیک خاک و بتن ، آزمایشات خاک وبتن ، خاک وبتن ، خاک واسفالت ، بتن واسفالت ، بتن آسفالت ، بتن و آسفالت ، بتن وآسفالت ، خاک وآسفالت ، آجرسوراخدار ، اجرسوراخدار ، آجر سوراخ دار، اجررسی سوراخدار ، آجر سوراخدار ، آجرتو کار ، اجر تو کار ، اجرتوکار ، یخ بندان ، ذوب وانجماد ، انجماد ، طر ح دانشجویی ، طرح دانش جویی ، طرح پزوهشی ، طرح پژوهشی ، طرح دانشجویی - پژوهشی ، آزمایش های مصالح ساختمانی ، آزایش های مصالح ، آزمایش های مصالح ساختمان ، آزمایشهای خاک و بتن و آسفالت ، آزمایش های خاک و بتن وآسفالت ، آزمایش های خاک و بتن واسفالت.
نشانی آزمایشگاه : همدان، کیلومتر 6 جاده همدان-تهران، شهرک فناوری، مرکز خدمات کسب و کار، طبقه همکف، واحد1
نشانی دفتر : همدان، کیلومتر 6 جاده همدان-تهران، شهرک فناوری، مرکز خدمات کسب و کار، طبقه همکف، واحد1
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون انجماد و ذوب
 • آزمون سایشی لس آنجلس
 • آزمون مقاومت الکتریکی
 • آزمون مقاومت سایشی
 • آون
 • آونگ اصطکاکی
 • اره برش سنگ
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • ترازوی دیجیتال
 • جک بتن شکن
 • جک خمشی بتن