مجموعه آزمایشگاه ها شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان

زمینه های تخصصی :

ژئوتکنیک ( خاک ، بتن ، آسفالت) مصالح ساختمانی ( بتن ، بتن آماده ، بتن سخت شده ، آجر ، آجر رسی ، آجررسی بنایی ، آجررسی باربروغیرباربر ، آجررسی سبک ، آجر سفالی ، کفپوش ، بلوک کفپوش بتنی ، کفپوش بتنی ، موزاییک ، موزائیک ، موزاییک بیرونی ، موزاییک داخلی ، جدول ، جدول بتنی ، جدول بتنی پیش ساخته ، جداول بتنی ، مصالح بتن ، سنگدانه ، شن ، ماسه ، خاک ، انواع سنگ ، سنگ گرانیت ، سنگهای گرانیتی ) جوش (آزمایش غیر مخرب جوش NDT) کنترل کیفی پیاده راه ارزیابی دوام بتن های واقع در معرض یخبندان; ارزیابی دوام بتن های مسلح واقع در معرض خوردگی میلگردها; ارزیابی مقاومتی بتن ها شامل مقاومت فشاری، کششی و خمشی; ارزیابی بتن های واقع در معرض محیط های سولفاتی; تهیه طرح مخلوط بتن های معمولی، بتن های با مقاومت بالا، بتن های خودتراکم، بتن های الیافی، بتن های سبکدانه و بتن های کفی با مقاومت غیرسازه ای، نیمه سازه ای و سازه ای ; تعیین همگنی بتن سخت شده، انجام آزمایش های جداول بتنی، کفپوش های بتنی، انواع موزاییک، آجر، بلوک های رسی سبک، انواع سنگ های تزئینی، مصالح سنگی، سایش سطوح سنگی و بتنی بر اساس دستورالعمل استاندارد ایران. «کلمات مشابه» : مقاومت در برابر ذوب و انجماد ، مقاومت در برابر یخبندان ، ذوب و انجماد ، مقاومت سایشی ، مقاومت خمشی ، مقاومت کششی شکافتی ، مقاومت شکست ، مقاومت فشاری ، دانه بندی ، سلامت سنگدانه ، دانه بندی صالح ، دانه بندی مصالح ، دانه بندی شن ، دانه بندی ماسه ، دانه بندی شن و ماسه ، تعیین سلامت سنگدانه ، وزن مخصوص سنگدانه ، چگالی سنگدانه ، جذب آب ، زئوتکنیک ، ژیوتکنیک ، ژیوتکیک ، ژئو تکنیک ، ژیو تکنیک ، ژئوتکنینک ، زئو تکنیک ، زئو تکنینک ، تکنیک ، زیو تکنیک ، زیوتکینک ، زیوتکنینک ، آزمایشگاه خاک ، آزمایش خاک ، مکانیک خاک ، خاک ، آزمایشات خاک ، دانه بندی خاک ، درصد رطوبت ، در صد رطوبت ، درصدرطوبت خاک ، حد روانی ، حدروانی ، حدروانی خاک ، روانی خاک ، اتربرگ ، حدود اتربرگ ، دانسیته ، دانسیته درمحل ، دانسیته در محل ، بتن اماده ، بتن آماده ، ازمایشات بتن اماده ، آزمایشات بتن آماده ، بتن سخت شده ، آزمایش بتن سخت شده ، نفوذ ین ، نفوذ ین کلر ،نفوذین ، مقاومت در برابر نفوذ ین کلر ، مقاومت نفوذ ین ، مقاومت الکتریکی بتن ، مقاومت الکتریکی ، مقاومتالکتریکی ، خردگی ، خوردگی ، التراسونیک بتن ، اولتراسونیک بتن ، اولتراسنیک ، التراسنیک بتن ، RCPT ، rcpt ، RCPT بتن ، آزمون RCMT ، RCPT ، آزمون rcmt ، RCMT ، مغزه گیری بتن ، کرگیری بتن ، آجررسی ، آجر رسی ، آجررسی بنایی ، آجررسی توکار ، آجررسی توکارباربر ، آجررسی توکارغیرباربر ، آجرباربر ، آجرغیرباربر ، آجررسی فشاری ، آجرفشاری ، آجررسی سوراخدار ، آجررسی با سوراخ ، اجررسی بنایی ، اجر رسی ، اجررسی ، آجررسی با سوراخ قائم ، آجر رسی با سوراخ افقی ، اجررسی با سوراخ قائم ، اجررسی با سوراخ افقی ، اجررسی با سوراخ قایم ، اجررسی با سوراخ افقی ، موزایک ، موزاییک ، موراییک ، موزائیک ، موزائک ، موززاییک ، موزاییک بیرونی ، موزاییک داخلی ، موزائیک بیرونی ، موزائیک داخلی ، آزمایش موزاییک ، ازمایش موزائیک ، آزمایشات موزاییک ، شکست موزاییک ، مقاومت شکست موزاییک ، شکست موزائیک ، بار شکست موزاییک ، بارشکست موزاییک ، سایش موزاییک ، آزمایش سایش، ازمایش سایش ، آزمایشات جدول ، ازمایش جدول ، امایش جدول ، آزمایش جدول ، جدول بتنی ، جداول بتنی ، جدول پیش ساخته ، جدول بتنی پیش ساخته ، خمش جدول ، آزمایش جدول ، آزمایش جداول ، یخبندان جدول ، ذوب و انجماد جدول ، ازمایش جدول ، جدول پیش ساخته ، جداول پیش ساخته ، سایش جدول ، ازمایش سایش جدول ، آزمون جدول ، چدول ، مصالح بتن ، مصالح مورد مصرف بتن ، سنگدانه بتن ، درشت دانه ، مصالح درشت دانه ، مصالح ریزدانه ، آزمایشات درشت دانه ، آزمایشات ریزدانه ، ریز دانه ، شن درشت ، شن و ماسه ، ماسه ریز ، آزمونهای استاندارد مصالح ، آزمون مصالح ، صالح ساختمانی ، شن نخودی ، شن بادامی ، ماسه بادی ، کفپوش بتنی ، بلوک کفپوش ، کشش کفپوش ، مقاومت کششی کفپوش ، کششی شکافتی ، مقاومت کشش کفپوش ، سایش کفپوش ، کف پوش بتنی ، آزمایشات کفپوش ، ازمایش کف پوش ، خمش کفپوش ، اسلامپ ، اسلامپ بتن ، مقاومت فشاری بتن ، ازمایشات بتن ، آزمون بتن ، بتن و مصالح ساختمانی ، بتن و سنگدانه ، بتن و آسفالت ، خاک و آسفالت ، اسفالت ، آسفا لت ، خا ک ، مکانیک خاک و آسفالت ، خاک و بتن ، مکانیک خاک و بتن ، آزمایشات مکانیک خاک و بتن ، آزمایشات خاک وبتن ، خاک وبتن ، خاک واسفالت ، بتن واسفالت ، بتن آسفالت ، بتن و آسفالت ، بتن وآسفالت ، خاک وآسفالت ، آجرسوراخدار ، اجرسوراخدار ، آجر سوراخ دار، اجررسی سوراخدار ، آجر سوراخدار ، آجرتو کار ، اجر تو کار ، اجرتوکار ، یخ بندان ، ذوب وانجماد ، انجماد ، طر ح دانشجویی ، طرح دانش جویی ، طرح پزوهشی ، طرح پژوهشی ، طرح دانشجویی - پژوهشی ، آزمایش های مصالح ساختمانی ، آزایش های مصالح ، آزمایش های مصالح ساختمان ، آزمایشهای خاک و بتن و آسفالت ، آزمایش های خاک و بتن وآسفالت ، آزمایش های خاک و بتن واسفالت، روش چشمی(VT)، روش مایعات نافذ(PT)، روش ذرات مغناطیس(MT)، رادیوگرافی(RT)، روش آلتاراسونیک(UT)، روش الکترومغناطیسی(ET)، پیاده راه

نشانی آزمایشگاه :

همدان، کیلومتر 6 اتوبان همدان-تهران، شهرک فناوری، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، طبقه همکف، واحد1اینستاگرام : davambonyan

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آون

 • اتاقک آزمون ذوب و انجماد مصالح ساختمانی

 • اتاقک آزمون ذوب و انجماد مصالح ساختمانی

 • اتوکلاو

 • اره برش سنگ

 • اره برش سنگ

 • الک

 • پمپ خلاء روتاری

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • جک آزمون مقاومت خمشی

 • جک بتن شکن

 • جک بتن شکن

 • چکش آزمایش نفوذ استاندارد

  (SPT)
 • چکش اشمیت

 • چکش تراکم مارشال اتوماتیک

 • چکش تراکم مارشال دستی

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون استحکام خمشی

 • دستگاه آزمون استقامت مارشال

 • دستگاه آزمون بارگذاری صفحه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش به روش چرخ پهن

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون سرعت پالس فراصوت بتن

  (UPV)
 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آزمون نسبت باربری کالیفرنیا-جک مارشال

  (CBR-Marshall)
 • دستگاه آزمون نسبت باربری کالیفرنیا دستی با رینگ نیرو

 • دستگاه آونگ اصطکاکی (پاندول انگلیسی)

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری درصد هوای بتن

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی چهار پراب

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری مخروطی

 • دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری هوا بلین

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مستقیم خاک

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه تعیین تغییر طول انقباض بتن

 • دستگاه تعیین جذب آب سطحی بتن سخت شده

  (ISAT)
 • دستگاه تعیین زمان گیرش بتن

 • دستگاه تعیین ضریب اصطکاک سطوح با استفاده از پاندول انگلیسی

 • دستگاه تعیین ضریب انقباض خاک

 • دستگاه تعیین میزان روانی بتن (اسلامپ)

 • دستگاه ذوب کپینگ

 • دستگاه سنجش دانسیته خاک به روش مخروط ماسه (سندباتل)

 • دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی بتن

 • دستگاه سنجش نفوذپذیری به روش هد افتان

 • دستگاه سنجش نفوذپذیری به روش هد ثابت

 • دستگاه سنجش نفوذپذیری یون کلراید در بتن

  (RCPT)
 • دستگاه گیج ازدیاد طول

 • دستگاه مغزه گیری بتن و سنگ

 • دستگاه مغزه گیری بتن و سنگ

 • دستگاه مغزه گیری بتن و سنگ

 • دستگاه میلگرد یاب

 • دماسنج دیجیتال

 • ساعت اندیکاتور

 • سانتریفیوژ اکستراکشن آسفالت

  (ACE)
 • سشوار صنعتی

 • غربال دانه بندی

 • قالب و چکش تراکم

 • کاساگراند

 • کولیس تناسبی

 • کولیس ورنیه دار

 • مجموعه وسایل تعیین ازرش ماسه ای

 • مخلوط کن بتن

 • مخلوط کن ملات سیمان

 • میز و سطل ارشمیدس

 • نمونه درآور قالب مارشال

 • نمونه درآور کمپکشن خاک

 • ویکات سیمان

 • هات‌پلیت