مجموعه آزمایشگاه ها شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

زمینه های تخصصی :

کاتالیست

نشانی آزمایشگاه :

چرمشهر ورامین، شهرک سالاریه، بلوار یاسمن، بلوار مینا، خیابان مینای 4

نشانی دفتر :

بلوار آفریقا بلوار اسفندیار پلاک 7 طبقه2 واحد 3

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • پمپ پریستالتیک

 • تیتراتور کارل فیشر

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیر تخلخل به روش تزریق جیوه

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی