آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۵
 • وضعیت عضویت توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا آی
 • رابط آزمایشگاه : شقایق کریمی علویجه
 • تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۲۵۳۹۶
 • نمابر : ۰۲۱-۸۶۰۹۳۱۶۰
 • http://www.nbml.ir
 • info@nbml.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

زمینه های تخصصی :

بخش ام آر آی (MRI); بخش تحریک مغناطیسی مغز(TMS); بخش تحریک الکتریکی مغز(TCS); بخش طیف نگاری مادون قرمز عملکردی (fNIRS); بخش الکتروانسفالوگرافی (EEG); بخش پردازش و آنالیز تصاویر; بخش واقعیت مجازی و ارزیابی شناختی; بخش مگنتوانسفالوگرافی (MEG) - بزودی; بخش تحریک مغزی با فراصوت - بزودی.

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی، ضلع جنوبی دانشکده برق

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای

  (TDCS)
 • تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای

  (TDCS)
 • تحریک کننده مغناطیسی فراجمجمه ای

  (TMS)
 • تحریک کننده مغناطیسی فراجمجمه ای تکرار شونده

  (RTMS)
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی

 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دوربین تحریک و ردیاب چشم

 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )