مجموعه آزمایشگاه ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۳

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

زمینه های تخصصی :

رنگ و پوشش

نشانی آزمایشگاه :

تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22، کارخانه رنگ و رزین الوان کد پستی: 53611-13991

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‌های حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی
 • آزمایشگاه‎های حوزه فناوری پلیمر، لاستیک، رنگ و منسوجات

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون مادون قرمز

 • اتاقک آزمون دما و رطوبت ثابت

 • اتاقک آزمون قوس زنون

 • اتاقک آزمون مقاومت به رطوبت

 • پردازشگر فراصوت

 • پمپ هیدرولیک

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون جامی شدن

 • دستگاه آزمون چسبندگی برش متقاطع

 • دستگاه آزمون خمش استوانه ای

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون قابلیت شستشو

 • دستگاه اتاقک شبیه ساز نور روز

 • دستگاه اسپکترورادیومتر

 • دستگاه اندازه گیر پوشش دهی رنگ

 • دستگاه اندازه گیر زمان خشک شدن رنگ ترافیک

 • دستگاه اندازه گیری براقیت

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری حداقل دمای تشکیل فیلم

  (MFFT)
 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی

 • دستگاه بازتاب سنج

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه تعیین دانه بندی رنگ

 • دستگاه ثبت کننده زمان خشک شدن

 • دستگاه ثبت کننده زمان خشک شدن

 • دستگاه رنگ سنج مایعات

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج خراش

 • دستگاه سختی سنج خراش

 • دستگاه سختی سنج شور آ

 • دستگاه سختی سنج شور د

 • دستگاه سختی سنج مدادی

 • دستگاه سنجش چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجش زبری سطح

 • دستگاه سنجشگر ترکیب رنگ

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج شانه ای

 • دستگاه گری اسکیل برای سنجش تغییر رنگ

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • رئومتر

 • سانتریفیوژ

 • سختی سنج پاندولی

 • طیف سنج نوری

 • فیلم کش

 • فیلم کش مکانیکی پوشش

 • کابین مقایسه نوری

 • کاپ اندازه گیری گرانروی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • یخچال فریزر