آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

   • پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

زمینه های تخصصی :

آنالیز دستگاهی آنالیز مواد بیوتکنولوژی فیبر نوری

نشانی آزمایشگاه :

کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آون

 • آون

 • آون

 • اسیلوسکوپ

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • الکتروفورز دوبعدی

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پرس مانت گرم

 • پروب فراصوت

 • تشعشع سنج

 • جریان سنج سوخت

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آزمون پیل سوختی

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آنالیز حرارتی مقایسه ای (تفاضلی)

  (DTA )
 • دستگاه الکتروپولیش

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه اندازه گیری تضعیف طیفی ،قطر میدان مد و طول موج قطع فیبر نوری

 • دستگاه اندازه گیری تفرق رنگی

 • دستگاه اندازه گیری تفرق مًد قطبشی

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری کیفیت توان

 • دستگاه اندازه گیری کیفیت توان

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری مشخصات هندسی فیبر نوری

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بازتاب سنج نوری دامنه زمان

  (OTDR)
 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه جوش فیبر نوری

 • دستگاه سختی سنج ماکرو

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش رله حفاظتی

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه سنجشگر دی اکسید کربن

  (CO2 Analyzer)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه لیزر هلیوم-نئون

 • دستگاه میکرو برش دهنده

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه هیدر دایجست

 • دماسنج

 • دماسنج مادون قرمز

 • دماسنج مادون قرمز

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دوربین حرارتی مادون قرمز

 • دورسنج

 • دیتالاگر

 • دیتالاگر

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شبیه ساز توربین بادی

 • شبیه ساز خورشیدی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج فیبر نوری

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • فشارسنج تفاضلی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره تحت خلأ

 • کوره حمام نمک

 • منبع تغذیه قابل برنامه ریزی

 • منبع تغذیه ولتاژ بالا

  (HVPS)
 • منبع نوری

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • همگن ساز فراصوت

 • هود لامینار