آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زمینه های تخصصی :

علوم پایه- فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، بلوار پروفسور یوسف ثبوتی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کد پستی 4513766731

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‌های حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی
 • آزمایشگاه‎های حوزه فناوری پلیمر، لاستیک، رنگ و منسوجات

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اره برش سنگ

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه تصویرگر چند حالته سلول

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • رئومتر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV-Vis-IR)
 • ماشین تراش

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )