مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پایانه محیط پاک

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پایانه محیط پاک

زمینه های تخصصی :

آنالیز میکروبی،فیزیکی و شیمیایی آب، پساب و فاضلاب و خاک و کود آندازه گیری گازهای آلاینده خودرو،دودکش اندازه گیری ذرات غبار و صدا مدیریت پسماند تست بیولوژیک دستگاههای امحاء پسماند های عفونی(باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و استئاروترموفیلوس) اندازه گیری فلزات سنگین اندازه گیری BTEX و هیدروکربن های نفتی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه ستاری، ابتدای بلوار فردوس شرقی، پلاک 436، (ساختمان یاس) ، واحد 18، کد پستی : 1481944133

نشانی دفتر :

تهران، بزرگراه ستاری، ابتدای بلوار فردوس شرقی، پلاک 436، (ساختمان یاس) ، واحد 18، کد پستی : 1481944133

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی