مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پایانه محیط پاک

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پایانه محیط پاک

زمینه های تخصصی :

آنالیز میکروبی،فیزیکی و شیمیایی آب، پساب و خاک آندازه گیری گازهای آلاینده خودرو،دودکش اندازه گیری ذرات غبار و صدا مدیریت پسماند تست بیولوژیک دستگاههای امحاء پسماند های عفونی(باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و استئاروترموفیلوس) اندازه گیری فلزات سنگین اندازه گیری BTEX و هیدروکربن های نفتی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه ستاری، ابتدای بلوار فردوس شرقی، پلاک 436، (ساختمان یاس) ، واحد 18، کد پستی : 1481944133

نشانی دفتر :

تهران، بزرگراه ستاری، ابتدای بلوار فردوس شرقی، پلاک 436، (ساختمان یاس) ، واحد 18، کد پستی : 1481944133

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی