مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محسن حسنی
 • رابط آزمایشگاه : ساناز رضوانی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۶۵۱۹۶۶۶
 • نمابر : ۰۲۱-۶۶۵۵۳۸۳۴
 • http://www.saba-analyze.com
 • info@saba-analyze.com
زمینه های تخصصی : ارائه خدمات آنالیز BET ,XRD,ICP, FTIR,ATR، انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به حوزه فناوری نانو و همچنین ساخت ، تعمیر و پشتیبانی فنی دستگاه های آنالیزی .
نشانی آزمایشگاه : تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی (ICP-MS)(ICP-MS)
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)