مجموعه آزمایشگاه ها شرکت حسگر مواد صبا

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت حسگر مواد صبا

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات آنالیز شیمیایی مواد، انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به حوزه فناوری نانو و همچنین ساخت ، تعمیر و پشتیبانی فنی دستگاه های آنالیزی.

نشانی آزمایشگاه :

تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج جرمی

  (ICP-MS)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )