مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پاک ایمن یکتای شهر

سال تاسیس : ۹۴/۰۶/۲۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پاک ایمن یکتای شهر

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی (بخش های هوا، آب، محیطی، فلزات سنگین)، تولید، خدمات مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

شهریار،باغستان، خادم آباد، لاله دوم اصلی، پلاک 75

نشانی دفتر :

تهران، خیابان وصال شیرازی، پلاک 49، طبقه چهارم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه آشکارساز گرد و خاک

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری گاز محیطی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه سنجش ذرات دودکش

 • دستگاه سنجش کیفیت هوا

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دما و رطوبت سنج

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • میکروسکوپ بیولوژیکی