مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پاک ایمن یکتای شهر

سال تاسیس : ۹۴/۰۶/۲۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پاک ایمن یکتای شهر

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی (بخش های هوا، آب، محیطی، فلزات سنگین)، تولید، خدمات مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

شهریار،باغستان، خادم آباد، لاله دوم اصلی، پلاک 75

نشانی دفتر :

تهران، خیابان وصال شیرازی، پلاک 49، طبقه چهارم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آشکارساز گرد و خاک

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر گاز محیطی

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات دودکش

 • دستگاه سنجشگر کیفیت هوا

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)