مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : اعظم حمله داری
 • رابط آزمایشگاه : اعظم حمله داری
 • تلفن : ۰۳۱-۴۲۶۲۲۱۸۹
 • نمابر : ۰۳۱-۴۲۶۳۹۸۹۹
 • http://huortash.ir
 • Huortash@gmail.com
زمینه های تخصصی : مواد غذایی
نشانی آزمایشگاه : اصفهان؛ نجف آباد؛ خیابان دانش؛ کوی شکیب؛ پلاک 18؛ کدپستی:8513747551
نشانی دفتر : اصفهان، خیابان میرداماد، نبش کوچه 16، طبقه فوقانی تجهیزات پزشکی رجایی
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیری نقطه انجماد
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پلاریمتر 
 • پلاریمتر 
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام فراصوت
 • دماسنج
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ ژربر
 • شوف بالن
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هضم کجلدال
 • هود شیمیایی
 • هود شیمیایی
 • یخچال