مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فرا آزمون گلستان

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فرا آزمون گلستان

زمینه های تخصصی :

شیمیایی،میکروبی،فلزات سنگین در زمینه فرآورده های غذایی وکشاورزی و آشامیدنی،آب و فاضلاب،خوراک دام و طیور

نشانی آزمایشگاه :

استان گلستان،گرگان،خیابان ملاقاتی،ملاقاتی ششم- مجتمع فراز طبقه 4

نشانی دفتر :

استان گلستان،گرگان،خیابان ملاقاتی،ملاقاتی ششم- مجتمع فراز طبقه 4

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر الکل

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گاز

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه خلاء سنج

 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دماسنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کشنده میکرو پیپت

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکرومتر

 • میکرومتر

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال

 • یخچال

 • یخچال فریزر