مجموعه آزمایشگاه ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت داناژن پژوهان کارمانیا

زمینه های تخصصی :

بیوتکنولوژی نانو بیو تکنولوژی میکروبیولوژی گیاهان دارویی و طب سنتی بیوشیمی ژنتیک مولکولی فیزیولوژی گیاهی سیتوژنتیک فیتوشیمیایی بیوانفورماتیک کارگاههای آموزشی تئوری و عملی

نشانی آزمایشگاه :

کرمان،میدان قرنی،قرنی 6،مرکز پژوهشهای علمی-آموزشی،بخش میکروبیولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • اتوکلاو

 • اسانس گیر

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر پی اچ

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • هود لامینار

 • هود لامینار

 • یخچال فریزر