مجموعه آزمایشگاه ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت داناژن پژوهان کارمانیا

زمینه های تخصصی :

بیوتکنولوژی نانو بیو تکنولوژی میکروبیولوژی گیاهان دارویی و طب سنتی بیوشیمی ژنتیک مولکولی فیزیولوژی گیاهی سیتوژنتیک فیتوشیمیایی بیوانفورماتیک کارگاههای آموزشی تئوری و عملی

نشانی آزمایشگاه :

کرمان،چهارراه فرهنگیان، برج یاقوت،طبقه نهم،واحد 905

نشانی دفتر :

کرمان،چهارراه فرهنگیان، برج یاقوت،طبقه نهم،واحد 905

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال فریزر