مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کیمیای ناب تجزیه

سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیمیای ناب تجزیه

زمینه های تخصصی :

آنالیز مواد صنعتی، غذایی، دارویی، کشاورزی، خوراک دام و طیور

نشانی آزمایشگاه :

کرج کمالشهر خیابان شهید بهشتی بین ظفر 9 و 10 ساختمان کیمیای ناب

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/ شوری

  (EC/TDS/Salinity)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه کلرسنج

 • سانتریفیوژ ژربر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی