مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • عضو قطعی
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : افشین رجبی خرمی
 • رابط آزمایشگاه : نیلوفر سیفی
 • تلفن : ۰۲۶-۳۴۷۲۱۸۳۴
 • نمابر : ۰۲۶-۳۴۷۲۱۸۳۵
 • http://www.kimialab.com
 • info@kimialab.com
زمینه های تخصصی : آنالیز مواد صنعتی، غذایی، دارویی، کشاورزی، خوراک دام و طیور
نشانی آزمایشگاه : کرج کمالشهر خیابان شهید بهشتی بین ظفر 9 و 10 ساختمان کیمیای ناب
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر گرانروی
 • انکوباتور 
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • تیتراتور کارل فیشر
 • سانتریفیوژ ژربر
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )