آزمایشگاه پیش بالینی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا آی
 • رابط آزمایشگاه : راضیه سلگی
 • تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۵۴۶۱۴
 • نمابر : ۰۲۱-۸۸۹۵۴۶۱۴
 • www.TPCF.ir
 • tpcf@tums.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • آزمایشگاه جامع تحقیقات

زمینه های تخصصی :

بیواپتیک پزشکی هسته ای

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان ایتالیا، حد فاصل خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه منفی یک

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پرتونگاری مقطعی فلورسنت مولکولی

  (FMT)
 • دستگاه تصویربرداری فلورسنت مولکولی پلانار

 • دستگاه سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی با رزلوشن بالا

  (HiReSPECT)