آزمایشگاه پیش بالینی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • آزمایشگاه جامع تحقیقات

زمینه های تخصصی :

تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی مطالعات پیش بالینی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان ایتالیا، بین خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه منفی یک

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پرتونگاری مقطعی فلورسنت مولکولی

  (FMT)
 • دستگاه تصویربرداری فلورسنت مولکولی پلانار

 • دستگاه سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی با رزلوشن بالا

  (HiReSPECT)
 • دستگاه سیستم تصویربرداری پیش بالینی حیوانات کوچک با رزلوشن بالا

 • دستگاه میکرو سی تی

  (micro-CT)