شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما
سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : صالح صبحدل
 • رابط آزمایشگاه : سمانه جانمحمدی
 • تلفن : ۰۲۱-۴۹۷۳۵
 • نمابر : ۰۲۱-۴۴۰۴۸۳۶۷
 • http://www.zarazma.com
 • info@zarazma.com
زمینه های تخصصی : • آماده سازی نمونه • آنالیز طلا، پلاتین و پالادیوم به روش فایر اسی Fire Assay • آنالیز فلزات پایه و عناصر کمیاب با استفاده از ICP-OES • آنالیز سنگهای معدنی آهن، کرومیت، منگنز، سیلیس، گچ، آهک و دولومیت • آنالیز سنگهای معدنی مس، مولیبدن، سرب و روی • آنالیز نمونه های ژئو شیمی • آنالیز نمونه های پر عیار معدنی(Ore Grade) • آنالیز عناصر نادر خاکی REE-Element • آنالیز اکسید های اصلی به روش ذوب قلیایی Alkaline Fusion • آنالیز XRF • آنالیز کانی شناسی XRD • آنالیز به روش شیمی تر • آنالیز نمونه های زیست محیطی (آب، خاک و گیاه) ICP-MS • آماده سازی و مطالعه نمونه های مقطع نازک و صیقلی • آماده سازی و مطالعه نمونه های کانی سنگین بخش محیط زیست: اسیدیته هدایت الکتریکی درجه حرارت رنگ کدورت وزن ظاهری وزن حقیقی دانسیته - چگالی - جرم حجمی رطوبت دانه بندی - سایز بندی خاکستر سختی کل(TH) قلیائیت کل (برحسب کربنات) قلیائیت کل (برحسب بی کربنات) کلرید(کلر) سولفید نیترات نیتریت سولفات سولفیت فسفات فلوراید برماید فنل فرمالدئید آمونیوم برحسب NH4 آمونیاک املاح محلول مجموع مواد معلق مواد قابل ته نشینی کل مواد معلق فرار BOD COD دترجنت غلظت اسید سولفوریک نیتروژن کل (ازت) بر جیوه مجموع کربن آلی TOC گچ آهک پکیج محلول 37 عنصر (ICP-OES) پکیج محلول 53 عنصر (ICP-MS) پکیج آنیونها فلوراید - کلراید - برماید - نیترات - نیتریت - سولفیت - سولفات - فسفات
نشانی آزمایشگاه : شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، فناوری جنوبی، میدان توسعه، بلوار گلستان، خیابان فروزان، خیابان گل آرا، قطعه E28
نشانی دفتر : تهران، بزرگراه محمدعلیجناح، خیابان 12 متری چهارم، پلاک 23 واحد سوم شرقی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آسیاب
 • آسیاب
 • آسیاب
 • آسیاب
 • آون
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی(ICP-MS)
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • تقسیم کننده
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • خشک کن
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • هات باکس
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • یخچال