آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانو کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس : ۱۳۷۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه های تخصصی :

کامپوزیت، نانوکامپوزیت، تنش پسماند، خواص مکانیکی، خستگی، ضربه، کمانش، تورق و ...

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون خلاء

 • پردازشگر فراصوت

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آزمون پیچش

 • دستگاه آزمون خستگی خمشی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون ضربه سقوط وزنه

 • دستگاه اره برش سنگ

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه سوراخکاری

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه کرنش سنج

 • دوربین دیجیتال

  (Digital CCD camera)
 • همزن مکانیکی

 • یخچال فریزر